פרוטוקול וועד השכונה מס' 1.10 מתאריך 9.2.10 PDF הדפסה שלח לחבר
שישי, 26 פברואר 2010 11:24

משתתפים:
ישראלה גולדהמר,ברכה בן שמאי, ברכה בורנשטיין,סילביה בירן,אהרון מורג,שולה לוי,צפרירה וסרמן, נועה סקלי.
נעדרו: איתן עקיבא, פיני מידן,דוד פוקס, גילה אפרתי.

על סדר היום:

 1. דיווחים
 2. תוספת חניה לקניון
 3. שונות.

א. נועה דיווחה על הפגישות המיועדות עם נציגי העירייה כדלהלן:

 1. פגישת וועדת ההיגויי עם מהנדס העיר 4.1.10 (עדיין לא התקבל סיכום)
 2. פגישה עם מנכ"ל העירייה מיועדת ל7.3.10 ותכלול את וועדת ההיגוי אשר הינה מורכבת מיושבי הראש של כל השכונות ברובע ועוסקת בנושאים המשותפים לכולם.
 3. פגישה עם נציגי וועד השכונה והעירייה בנושא "חדר כושר פתוח" בחורשת רדינג בתאריך10.3.10
 4. פגישה בעיניין סגירת הכניסה לרכבים מאחורי תחנת הדלק.(מחכים לתאריך לפגישה עם וועד השכונה והתושבים)
 5. פגישה בנושא חדירת גינון פרטי לשטחים ציבוריים(מחכים לקביעת תאריך לפגישת נציגי העירייה עם וועד השכונה)
 6. פגישה של נציגי התחבורה והחניה בעירייה עם ועדת ההיגוי של הרובע בתאריך 17.3.10(ידונו נושאים של כלל השכונות.)

ב. נושא תוספת החניה בקניון רמת אביב.

 1. עם קבלת ההיתר לבניית הקניון ניתנה אפשרות להרחבת מגדל חניה לכוון מזרח.ההיתר ניתן בתנאי שלפני הביצוע יתקיים שימוע בועדת שלושה המורכבת מנציגי הקניון העירייה וועד השכונה.
 2. יו"ר וועד השכונה מציע את אדריכל שמוליק גילר כנציג השכונה.שמוליק הסכים וההצעה אושרה על ידי חברי הוועד. חברי הוועד התייחסו לניר עמדה שהוכן על ידי האדריכל(מצורף לפרוטוקול) וביקשו כי נקודות שונות יועלו לדיון בוועדת השלושה.
 • תכנון ארכיטקטוני אשר לא יכער את הכניסה לשכונה מצד צפון.
 • להחזיר את שעת החניה הראשונה ללא תשלום לקדמותה.
 • לבדוק עם יועץ תחבורה את הכניסה והיציאה מהחניון ומהחניון העילי שלא תוכבד התנועה בברודצקי.
 • בדיקת נושא הדוכנים במרכז החניון הלוקחים שטחים ציבוריים רבים לטובת המסחר, וגורמים לצפיפות.
 • בזמנו הובטח שהושאר חלל לטובת בית קולנוע אחד, מה קורה עם זה.

אנחנו מאחלים לשמוליק שייצג אותנו נאמנה ויצליח.


ג. שונות

 1. הועלתה הנקודה שמספר חברי וועד אינם מופיעים לישיבות. סוכם כי נפנה לחברים ומי שאינו מוכן להמשיך ולפעול יודיע בכתב על התפטרותו, וניפנה ומנהלת הרובע לבדוק כיצד אפשר לצרף חברים נוספים לוועד.
 2. לאחר קיום הפגישות השונות נדווח לתושבים על הנושאים שנדונו וקשורים לשכונה שלנו.

רשמה נועה


העתק: חברי הוועד