חברי הועד

תאור תפקידים ופרטי קשר עם חברי ועד השכונה

# שם תפקיד טלפון
1 איתן עקיבא יו"ר ועד השכונה 052.6098903
2 נועה סקלי סיו"ר ועד השכונה, יו"ר ועדת ביטחון וחירום 054.3077308
3 אהרון מורג מ"מ יו"ר ועד השכונה 050.5269954
4 ברכה אורנשטיין איכות הסביבה, נקיון ופיקוח עירוני 03.6413757
5 ברכה בן שמאי תשתיות ושיפור פני השכונה 03.6417011
6 גילה לוין אפרתי חינוך 03.6428229
7 פיני מידן הנדסה 054.5265444
8 דוד פוקס (פוקסי) חניה ותחבורה ציבורית 054.2472281
9 צפרירה וסרמן תרבות הפנאי 03.6416969
10 סילביה בירן פניות הציבור 03.7440271
11 ישראלה גולדהמר 03.6995583
12 שולה לוי 03.6995047