מבחר פניות הציבור

במדור זה יפורסומו פניות של ציבור התושבים אל ועד השכונה. יבחרו פניות שיש בהן עניין משותף ורחב וכאלה שהפונה נתן את הסכמתו לפירסום. הועד ינסח תגובה לכל פניה כך שתהיה שקיפות לפעולת הועד.

אם ברצונך לפנות לועד השכונה - נא בחר "צור קשר" בתפריט למעלה.

 

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 גודש אוטובוסים ברחוב רידינג 635
2 ועדה עירונית לקביעת עתיד השכונה 753