פרוטוקול מס' 3.10 מישיבת וועד השכונה מיום 15.11.10 PDF הדפסה שלח לחבר
שני, 22 נובמבר 2010 17:09

משתתפים:
איתן עקיבא,ישראלה גולדהמר, ברכה בן שמאי, ברכה אורנשטיין, שולה לוי, מורג אהרון ונועה סקלי.
נעדרה והודיעה: צפי ווסרמן.

על סדר היום:

  1. דיווחים
  2. נושאי תחזוקה ופיתוח בשכונה
  3. פינוי בינוי
  4. ריסוס שטחי טבע עירוני

דווח על נושאים הנמצאים בטיפול מול מנהלת הרובע:

  1. הטיפול בפלישה לשטחי ציבור (טיפול העירייה בשיתוף הוועד)
  2. חניה נוספת בקניון(עמידה על דרישתנו להחזרת שעת חניה חינם)
  3. המשך הטיפול במעגלי תנועה ברח' גרונימן ובהצטלבות רידינג ברודצקי מערב.
  4. המשך הטיפול במעבר הולכי רגל לפרק הירקון שהובטח בין מרכז רבין למוזיאון.
  5. 5המאבק של חברת הוועד ישראלה גולהמר(בעזרת חתימות של מאות תושבים) בשיתוף מנהלת הרובע ומנהל הדיור המוגן בפיכמן נושא פרי וקו 25 יוחזר למהלכו הקודם החל מ 1.12.10 נעקוב ונראה.

נושאי תחזוקה ופיתוח בשכונה

שכונת רמת אביב הירוקה הינה הותיקות מבין שכונות עבר הירקון. ככזאת אנחנו חושבים כי יש להשקיע הרבה יותר בנושא התחזוקה והשיפוץ של השכונה.העברנו רשימה למנהלת הרובע , ואנו מתכוונים ללחוץ שהדברים יטופלו. (הרשימה מצורפת לפרוטוקול)

פינוי בינוי

יזמים רבים ממשיכים לפקוד את השכונה ולפנות לדיירים על מנת לקבל חתימתם במסגרת פרויקט פינוי בינוי.
ועד השכונה אשר ראה מתחילת עבודתו את משימתו העיקרית כשמירה על צביון השכונה,חושב כי תוכנית זאת אינה עולה בקנה אחד עם רצון זה, וממליץ ללכת בכוון של תמ"א 38.דעה זאת מקבלת חיזוק בהחלטת העירייה על תוכנית התחדשות עירונית לשנת 2025 אשר קובעת כי שכונת "רמת אביב הירוקה" הינה שכונה לשימור.

הוועד פנה למנהלת הרובע על מנת לקבל החלטה זאת של העירייה בכתב, בכדאי שיוכל להביא זאת לידיעת התושבים.

ריסוס שטחי טבע עירוני

הוועד החליט לתמוך בצוות המטפל "בטבע עירוני" ובדרישתו להימנע מריסוסים של צמחייה בשכונה.

בנוסף

גילה לויין הודיעה על התפטרותה מוועד השכונה. הודעתה תועבר למנהלת הרובע.

 

רשמה נועה
העתק: חברי הוועד, מנהלת הרובע.