אתר ועד שכונת רמת-אביב הירוקה, שהוקם על ידי ועד השכונה, נוצר כתוצאה מפיצול כוחות בין עמותת תושבי רמת-אביב לבין ועד שכונת רמת-אביב הירוקה. הקמת האתר תיתן מענה לצרכים הייחודיים של תושבי רמת-אביב הירוקה, המשתרעת בין דרך נמיר, רחוב לבנון ורחוב איינשטיין.

האתגרים העומדים בפני ועד השכונה רבים, אך העיקריים שבהם הם: התחדשות עירונית וקביעת פני השכונה בעתיד הקרוב, בחירה של ועד שכונה חדש, ייצוג של תושבי השכונה מול עיריית תל-אביב בנושאים השונים החלים על כל השכונה והעומדים על סדר היום. כמו כן, הוועד טיפל וימשיך לטפל בשמירה על אופי השכונה, על חידוש המתנ"ס, חידוש וגינון השטח לאורך כביש נמיר ונושאים נוספים העולים על הפרק מפעם לפעם.

תושבי רמת אביב הירוקה מוזמנים לפנות לוועד השכונה לפי הפרטים המופיעים ב"צור קשר" בכל עניין הנוגע לרמת-אביב הירוקה.

להלן פרטי הקשר של חברי הוועד:

איתן עקיבא, יו"ר הוועד
סלולארי - 0526098903
בית - 036437474

נועה סקלי, סגן יו"ר הוועד
סלולארי - 0543077308
בית - 036412826  

ברכה בן שמאי
סלולארי - 0524818550
בית - 036417011

ישראלה גולדהמר
בית - 03699558

פוקס דוד (פוקסי)
סלולארי - 0542472281
בית - 036411932