פניה להסתדרות בנושא בית קזנצ'י PDF הדפסה שלח לחבר
רביעי, 12 נובמבר 2008 23:03
 
לכבוד                                                                                          11.11.08
מר גרשון גלמן                                                                                      
יו"ר מחוז תל אביב
ההסתדרות החדשה
ארלוזרוב 93 תל אביב.
 
א.נ
 
הנדון: מועדון ההסתדרות- "בית קזנצ'י" ע"ש אולה קזנצ'י ברמת אביב
 
נדהמנו לגלות כי מועדון ההסתדרות בית קזנצ'י ע"ש אולה קזנצ'י" שיעודו לפעילות תרבותית וקהילתית לחברי ההסתדרות ולתושבי השכונה, ואשר במשך שנים רבות שימש את הקהילה בפעילות מגוונת כגון: שבת תרבות,חוגי התעמלות,ספריה,ארגון טיולים ומכללה לימודית,שינה פניו והפך לגני ילדים לאוכלוסיה חרדית אשר אינה מתגוררת ברובה בשכונה ומגיעה אליה בהסעות.
 
הייתכן כי נכס הסתדרותי שנועד לשמש קהילה באזור בו הוא שוכן(ובאזור שלנו ישנם חברי הסתדרות ותיקים רבים אשר פעילות זאת הייתה פעילותם המרכזית)הפך לנכס נדלני עסקי שהשימוש בו אינו משתלב עם הצרכים של האוכלוסייה המקומית וכלל אינו משמש את ייעודו וצרכי הקהילה בשכונה.ייתרה מכך, למיטב ידיעתנו השימוש הנוכחי שנעשה בנכס אינו חוקי.
 
אדון נכבד, אנו מוחים וזועקים בצעקה גדולה על הגזל של הנכסים אשר ניתנו לטובת ולשימוש הקהילה המקומית, בהתאם לאופייה ולצרכיה המיוחדים ונלקחו ממנה תוך רמיסה של כל נוהל ומינהל תקין.
 
אנו מקוים, שנעשתה כאן טעות שלא בידיעתך וקוראים לך לתקן באופן מיידי את המחדל ולהשיב את הפעילות בנכס לשימוש לשמו הוא נועד.
 
אנו מצפים לתשובה מהירה בעניין זה.
 
ועד שכונת רמת אביב הירוקה רחוב רדינג 51 רמת אביב 69460
 
איתן עקיבא יו"ר נועה סקלי סיו"ר
 
העתק:
מר עופר עיני מזכ"ל ההסתדרות החדשה.