קניון ר"א - שימוש במעברים פנימיים ובאזורים פתוחים PDF הדפסה שלח לחבר
רביעי, 29 אוקטובר 2008 19:57
לכבוד                                                                                                 7.10.08
קלמן אברבוך
מנהלת רובע צפון מערב
עיריית תל אביב
רחוב כפר יונה 15
רמת אביב הירוקה.
 
א.נ.
 
הנדון: פניה דחופה בעניין קניון רמת אביב - שימוש במעברים פנימיים ובאזורים פתוחים
 
למיטב ידיעתנו אושרה בשעתו תוכנית קניון רמת אביב כאשר היא כוללת שטחי מעברים פנימיים אשר ניתנו בנוסף לשטחי הבניה המותרים על פי חוקי התכנון והבניה.
 
אישור שטחי מעבר אלה אושר בתנאי שלא יעשה בהם שימוש מסחרי כל שהוא, ובתנאי שתירשם זיקת הנאה לציבור במעברים.
למיטב ידיעתנו תנאי רישום הזיקה היה גם אחד מתנאי היתר הבניה.
 
במשך השנים הלך וגדל השימוש המסחרי במעברים על ידי הצבת דוכני מכירה, אזורי ישיבה לבתי קפה ודוכני תצוגה שונים. בתקופה האחרונה גדל השימוש המסחרי עוד יותר והוא ממלא כל פינה במעברים.
 
בנוסף, החל מסחר באזורים פתוחים בתוך שטח הקניון ויתרה מכך אף באזורים מקורים, בכניסות לקניון מחוץ לשטח הקניון. בעבר כבר נעשה שימוש בכניסות והפיכתן לשטחי מסחר על ידי סגירה ארעית באמצעות יריעות. לאחרונה הגדילו לעשות ונעשתה סגירה קשיחה של הכניסות המקורות על ידי קירות קשיחים והסבתן של הכניסות לשטחי מסחר (הכניסות נמצאות מחוץ לקניון).
 
אנו מבקשים לדעת באם זיקת ההנאה לציבור אכן נרשמה כפי שנדרש, ובאם השימוש שנעשה במעברים, באזורים הפתוחים ובכניסות המקורות, תואם את ההנחיות אשר נקבעו לגבי שטחים אלה.
 
נודה לך על תשובתך.
 
איתן עקיבא יו"ר ועד השכונה
נועה סקלי סיו"ר הועד
 
העתקים: חברי ועד השכונה

            שמוליק גילר - אדריכל