הקמת מוסדות בשכונה בניגוד לתב"ע העירונית PDF הדפסה שלח לחבר
רביעי, 29 אוקטובר 2008 19:51
לכבוד'                                                                                            7.10.08
מר קלמן אברבוך
מנהלת רובע צפון מערב
עיריית תל אביב
רחוב כפר יונה 15
רמת אביב הירוקה.
 
 
א.נ
 
 הנדון:    הקמת מוסדות בשכונה בניגוד לתב"ע העירונית.
 
 
בישיבת ועד השכונה מיום 22.9.08 הועלו על ידי החברים טענות בדבר הקמת "כולל" במקום בו היה קולנוע "תמוז" , והקמת גני ילדים במקום בו היה מועדון ההסתדרות בית "קזנצי", וזאת בניגוד לתב"ע המאושרת ולשימושים המותרים במקומות אלה.
 
אנו פונים אליך על מנת שתפעל בשמנו מול עיריית תל אביב, בכדי שזו תפעיל את מערכת הפיקוח העירוני, ותאכוף את הכללים על מקומות אלה.
 
במידה ואתה צריך את הסיוע שלנו, נשמח לעזור ולשתף פעולה.
 
 
 
                                      בכבוד רב
 
              איתן עקיבא יו"ר הועד.      נועה סקלי סיו"ר הועד.