התייחוסת מנהל הרובע לפניית הועד מ-4/8 PDF הדפסה שלח לחבר
רביעי, 06 אוגוסט 2008 02:00
6/8/2008
 
 
לכבוד
נועה סקלי
ועד שכונה
רמת-אביב הירוקה
 
שלום רב ,
 
הנדון : פנייתך בכתב מיום 4/8/08 למנהלת הרובע
 
להלן התייחסותי לפנייתך שבנדון :
 
1 – פסי האטה ברחוב רדינג – הותקנו בהמלצת מנהלת הרובע
      ובתקצוב מנהלת הרובע , בעקבות פניות תושבי השכונה .
 
2 – בקשה להתקנת פסי האטה נוספים ברחוב ברודצקי –
     יש להגיש לח"מ בכתב [ פקס ; דוא"ל ] בציון הכתובות
     המבוקשות ; מהות הבקשה תיבדק מול הרובד המקצועי
     באגף התנועה .
 
3 – ניקיון השכונה – תלונתכם נותבה לגיל ארויו , מנהל אגף
      התברואה ;  אשר יהוד – מנהל חבל עבר-הירקון ;
      גיל דנוך – רכז תחנת הניקיון רמת-אביב .
 
      מנהל אגף התברואה הנחה מתן תשובה לח"מ .
      תוכן התשובה יובא לידיעת ועד השכונה .
 
4 – מבנה קולנוע "תמוז" לשעבר –
 
·        להלן ממצאי בדיקתי מול צוות צפון – אגף תב"ע :תב"ע מאושרת קובעת את השימושים ל"מגרש מיוחד" , כפי שהוגדר מגרש זה ; העברתי לך תב"ע מאושרת - בקובץ מצורף – המתייחסת לנושא שבנדון .
·        לגבי השימוש בפועל – ניתבתי את תוכן פנייתכם ל- אלחנן משי , מנהל אגף רישוי עסקים + חובל שוטה , מנהל אגף רישוי ופיקוח בנייה [ עותק פנייתי לנ"ל , נותבר אליך במייל].
 
5 – שיפור הגישה , במסלולי ההליכה , למקלטים הציבוריים .
 
      להלן התייחסותי , בעקבות סיור שהתקיים בשטח ב- 8 ביולי
      בהשתתפותך עם משה אביהו .
 
·        ברודצקי 4-6  - השטח מוגדר ע"פ ייעודי קרקע כ- שצ"פ , באחריות אגף שפ"ע [ ולא דרכים ] . בשעתו העליתי הנושא בסיורי שטח בהשתתפות בני מגנזי – מנהל מחלקת גנים ונוף ובהשתתפות נציגי תושבים .ממתין להתייחסות של הנהלת אגף שפ"ע לאחר פנייה נוספת שלי .
 
·        גן גרונימן - מקלט ציבורי מספר 201 .לבקשתך ובעקבות פנייתי למחלקת המקלטים הציבוריים בעירייה , הוזמן שלט מתאים למטרות אזהרה שלא לטפס על גג המקלט .
 
·        שביל להולכי רגל ברחוב גרונימן בקטע הרחובות : חיים לבנון-גרונימן 26-28 . ניתבתי פנייה לאגף דרכים לצורך תיקון / הסרת מכשול בדרך [ אבן שפה ] .מדובר בשביל להולכי רגל ע"פ ייעודי קרקע בגוש 6772 , חלקה 5 .
 
·        שביל להולכי רגל , במצב משובש , בקטע הרחובות : פטאי16-18 חיים לבנון . ממצאי בדיקתי מול אגף נכסי העירייה מצביעים על שטח פרטי .
 
·        יתר המקלטים הציבוריים בשכונה נמצאים במרקמי מגורים בהם דרכי הגישה מסודרות .
 
 
 
 
6 – מעגל תנועה ברודצקי – רדינג [ דרום ] בסמיכות לרחוב חיים לבנון .
 
·        כידוע , לבקשת ועד השכונה ובהמלצתי הוכנה תכנית מעגל תנועה .
 
·         התכנית מחייבת חדירה לשטחים פרטיים של חצרות הבתים .
 
·        את משרדי מנהלת הרובע פקדו תושבים , בעלי עניין , שהביעו התנגדות נמרצת לביצוע מעגל תנועה בכלל וכן למשמעות השינוי הגיאומטרי המחייב נגיסה בשטחים הפרטיים של הדיירים .
 
·        לבקשת מנהלת הרובע , אגף התנועה בוחן אפשרות להכנת תכנית חלופית למעגל תנועה בגרסה מוקטנת מבחינה גיאומטרית .
 
7 – התקנת מעלית במבנה קופ"ח ברחוב ברודצקי 15  .
      ממצאי בדיקתי יובאו לידיעת ועד השכונה .
 
8 – עדכונים נוספים של מנהלת הרובע
 
·        קידום תכנית לחידוש שביל מעבר ציבורי [ שצ"פ ] ברחוב כפר-יונה 8-10 ; בעקבות פניות תושבים , מנהלת הרובע מקדמת תכנית שמשמעותה חידוש תכסית השביל , התקנת אבן גן , מערכת השקיה ושתילת צמחיית נוי .
 
·        עבודות ניקיון וביעור עשבייה וגיזום נעשו בשביל האמור לעיל , בהמלצת מנהלת הרובע ב- 4/8/08 .
 
·        מנהלת הרובע מקדמת תכנית לחידוש שביל להולכי רגל ברחוב פטאי 1-3 [ טורטשינר – כפר יונה ] ; ע"פ התכנית , יותקנו 3 בולארדים [ עמודי תאורה נמוכים ] בשל מבנה צר של המשעול ; בד בבד , אני בוחן אפשרות לחדש את תכסית השביל .
 
·        רחוב הרטגלס [ טורטשינר – בואכה גן גרונימן ] ; מנהלת הרובע קידמה תכנית חידוש ושדרוג שביל להולכי רגל אשר בוצעה במימון מנהלת הרובע .
 
·        פגישה עם הצוות הבכיר של אגף דרכם ומאור ; מועד הפגישה יתואם מול איתן עקיבא , יו"ר ועד השכונה .
 
·        פורום תחבורה כלל רבעי – ב -3 באוגוסט התכנס פורום תחבורה כלל- רבעי במשרדי מנהלת הרובע למטרות גיבוש צוות משימה אד-הוק אשר יגבש הצעת תכנית להפעלת שאטלים בין המסופים המרכזיים הקיימים ברובע וישפרו את רמת הנגישות בין שכונות הרובע . עו"ד איתן עקיבא , יו"ר ועד השכונה מתבקש להודיעני מי הנציג מטעמו בפורום האמור לעיל .
 
·        ועדת ביטחון וחירום כלל-רבעית - בעקבות פנייתי בכתב לכל יו"ר ועדי השכונות ברובע בדבר איוש ועדת הביטחון הכלל-רבעית בפעילים בעלי עניין וכישורים מתאימים , רק שלשה אנשים ניאותו להשתלב בועדת הביטחון במערך החירום וההברה לשעת חירום . שמות האנשים המעוניינים להשתלב במערך לשעת חירום ברובע יועברו מיידית לנועה סקלי ; כמו כן , יועברו לנועה סקלי שמות וטלפונים של כל יו"ר ועדי השכונות ; בד בבד , מנהל הרובע מקיים בימים אלה פגישות עם קצינים בדימוס , תושבי הרובע , לצורך שיבוצם בתפקידי מפתח במערך החירום של מנהלת הרובע בתוקף תפקידה כמטה חירום אזורי . 
 
·        אירועי קיץ לילדי השכונה בגילאי גן – יתקיימו במהלך חודש ספטמבר , בהמלצת מנהלת הרובע .
                                                             בברכה ,
                                       קלמן אברבך
                                       מנהל רובע צפון-מערב