בירור בנושא בית ספר חרדי PDF הדפסה שלח לחבר
שלישי, 24 יוני 2008 02:00
לכבוד,                                                                    24.6.08
מר דרור לוטן
עיריית תל אביב-יפו
סגן מנהל מינהל החינוך לבינוי ופיתוח.
פקס: 03-5216059
 
שלום רב!
          
      הנדון: שמועות על פתיחת בית ספר דתי חרדי במרכז השכונה (או אולי כולל).
 
לאחרונה נודע מפה לאוזן בשכונת רמת אביב הירוקה כי מבנה ששימש בעבר כקולנוע "תמוז" לאחר מכן כבית ספר גבוהה לתקשורת "כותרת" עומד להיות מושכר(או שכבר הושכר)להקמת בית ספר יסודי דתי חרדי,בפיקוח ואישור משרד החינוך והעירייה.
 
למעט לציין כי שכונת רמת אביב הירוקה הינה שכונה בעיקרה חילונית, שיש בה שני בתי ספר, "אילנות" ממלכתי אשר משרת את תושבי השכונה, "אלומות" ממלכתי דתי אשר
מגיעים אליו בהסעות ילדים מכל צפון תל אביב.
לא מתגוררים בשכונה תושבים חרדיים בכמות המצדיקה הקמת מוסדות ציבור עבור אוכלוסיה זאת, והדבר עלול לפגוע בצביון השכונה.
 
את האינפורמציה בקשר ליעוד המבנה העביר אלי איש בשם איציק אשר יחד עם אחותו חיה הינם בעלי הנכס הנמצא ברחוב ברודצקי17 בצמוד למרכז המסחרי. 
(הטלפון של איציק 052-3678010 הטלפון של חיה 054-5397978)
 
בישיבת ועד השכונה מיום 23.6.08 החליט הועד לאחר פניה של תושבים רבים להתנגד
להקמת בית ספר כאמור וזאת משלושת הנימוקים הבאים:
א.      השכונה חילונית ברובה והדבר יפגע בצביונה החילוני.
ב.       אין בשכונה ילדים בכמות מספיקה להקמת בית-ספר והדבר יחייב הסעות, וכניסת
אוטובוסים לשכונה בבוקר ובצהריים.
ג.        אין הצדקה להקים בית ספר דתי בתוך מרכז מסחרי וציבורי במרכז שכונה חילונית.
נבקשך לבדוק באם האינפורמציה הזאת נכונה, ובאיזה דרכים יכולה עמדת הועד והתושבים לבוא לידי ביטוי.
 
העתק: מחלקת פניות הציבור ע"י ראש העיר.
          מנהל אגף שכונות ורובעים דורון אדיר.
 
                                               & nbsp;                          בכבוד רב נועה סקלי
                                                                           סיו"ר ועד השכונה