פינוי בינוי PDF הדפסה שלח לחבר
שני, 22 נובמבר 2010 17:21

17.11.10

לכבוד,
קלמן אברבוך
מנהלת רובע צפון מערב
רמת אביב

שלום רב!

הנדון: החלטת העירייה על שימור אופייה של רמת אביב הירוקה.

בזמנו פורסם בעיתונות כי עיריית תל אביב יפו, או הועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה כי תישמר צביונה המבני של רמת אביב הירוקה (א') וזאת במסגרת אישור התחדשות העיר 2025.
ועד שכונת רמת אביב הירוקה קבע כי מטרתו העיקרית הינה שמירת אופי השכונה וצביונה.
גם בישיבת וועד השכונה הוחלט בזמנו כי הוועד ממליץ שבשכונת רמת אביב הירוקה יפעלו בהתאם "לתמ"א 38" ולא "לפינוי בינוי" האמור לשנות לגמרי את צביונה של השכונה. (שלא לדבר על רמת התשתיות הציבוריות שאינן מתאימות לתוספת גדולה של תושבים, נושא שנדון בזמנו ולא הגיע לשלב של החלטות.)

על אף החלטות אלה מסתובבים בשכונה יזמים הפונים אל התושבים (בעיקר על אלה שמתנגדים) ולפעמים אפילו בצורה מאימת.
כידוע לך חלק לא קטן מתושבי השכונה הינם אנשים מבוגרים אשר אינם יכולים ואינם רוצים להתמודד עם לחצים אלה.

ראשית ברצוננו לדעת האם הפרסום שהיה בעיתונות אכן מעוגן בהחלטה מסודרת?
שנית למה העירייה מאפשרת ליזמים לפעול מתוך חוסר ודאות בנושא זה?

במידה וההחלטה אכן מעוגנת בהחלטה מסודרת נשמח לקבלה בכתב ואנחנו נדאג להביא זאת לידיעת התושבים.

 

נשמח על תשובתך,
בכבוד רב!
נועה סקלי סיו"ר וועד השכונה

העתק: איתן עקיבא יו"ר הוועד
חברי וועד השכונה