פיתוח ותיקון תשתיות בשכונה PDF הדפסה שלח לחבר
שני, 22 נובמבר 2010 16:17

17.11.10

לכבוד
קלמן אברבוך
מנהלת רובע צפון מערב
רחוב כפר יונה 13
רמת אביב.

 

א.נ,
הנדון: פיתוח ותיקון תשתיות בשכונה.

מזה זמן רב הנני מעלה בפניך את עניין תחזוקת ופיתוח התשתיות בשכונת רמת אביב הירוקה(א').
השכונה שנבנתה ראשונה בין שכונות עבר הירקון סובלת כבר זמן רב מחוסר השקעה בשיפוץ התשתיות הקימות, ובבניית תשתיות הכרחיות נוספות.
בישיבת וועד השכונה מיום 16.11.10 הוחלט להתמקד בנושאים הבאים:

  1. שיפוץ וחידוש הריצוף באזור מועדון "ויצו", בית הכנסת וגמר סלילת רחוב נוח כולל הסדרי חניה.
  2. טיפול בחידוש המדרכה המערבית של רחוב חיים לבנון מהבריכה עד האוניברסיטה.
  3. שיפוץ המרכז הקטן ברחוב "שמעוני"(אולי באחריות הבעלים, צריך לחייבם)
  4. סלילת מגרש החניה מול קופת חולים ברח' ברודצקי (היום קיימת חניית עפר לא מוסדרת)דבר העשוי לסייע בפתרון בעיות חניה וגם לשרת את המרכז המסחרי.
  5. הסדרת השביל למקלטים מרחוב ברודצקי לכוון הבריכה הלימודית.
  6. טיפול בשבילים אשר הגדרתם כשפ"פ אבל בעצם מתפקדים כ שצ"פ בכל השכונה.סלילה ותאורה.(דרוש סיור לקביעת סדרי עדיפויות.)
  7. שיפוץ המרכז המסחרי על ידי לחץ על וועד הסוחרים וחיובם לטפל בנושא.

 

נשמח באם תביא מכתבנו זה לידיעת הגורמים המוסמכים, ותעשה תוכנית עבודה מסודרת לטיפול בתשתיות השכונה באופן רציני,תוך קביעת סדרי עדיפויות ולוחות זמנים.

בכבוד רב!
נועה סקלי סיו"ר ועד השכונה.

העתק: איתן עקיבא יו"ר וועד השכונה
חברי וועד השכונה