דיווח מפעילות הוועד לחודש מרץ – אפריל 2010 PDF הדפסה שלח לחבר
שבת, 15 מאי 2010 13:12


להלן דיווח מפעילות הוועד לחודש מרץ – אפריל 2010

א. בתאריך 9.3.10 התקיימה פגישה של כל נציגי שכונות רובע צפון מערב. הועלו נקודות הקשורות לכל השכונות וניתנו תשובות מפורטות על ידי מנכ"ל העירייה,סמנכ"ל התפעול ומנהלת מחלקת החינוך. הפגישה לא הסתימה ותתקיים פגישה נוספת בקרוב, לאחריה יתפרסם דיווח מפורט.

ב. בתאריך 21.3.10 התקיימה פגישה עם ד"ר משה טיומקין ראש רשות התנועה ועם מר פלדמן מנהל אגף התנועה.
הועלו הנקודות הבאות הקשורות לרמת אביב הירוקה.

1.תגבור ופיקוח על לוח הזמנים של הקו החדש 4.א היוצא מרדינג ומגיע דרך לוי אשכול ואינשטיין עד הקניון ומשם לשכונות הצפון.(יבוצע על ידי אגף התנועה)

2. פתרונות חניה נדרשים לתושבי הרחובות המערביים של השכונה בעקבות סגירת המעבר מאחורי תחנת הדלק, ויצירת בעיות חניה רבות באזור רדינג מערבה, דבר המשפיע על כל הרחובות הסמוכים.
סוכם: מנהלת הרובע תזמן פגישה של נציגי שפ"ע נציגי התושבים וועד השכונה למציאת פתרון.( הפגישה נקבעה ליום ב 24.5 בשעה 08.00 בפיכמן 13 תושבים מוזמנים)

3. התקבלו פניות תושבים בעניין חציה בטוחה של הילדים בצומת הרחובות ברודצקי רדינג (במפגש המערבי). החשש הוא מהירות הנסיעה של הרכבים ברחוב רדינג. לאחר התייעצות שוב עלה נושא מעגל התנועה המתוכנן. אגף התנועה יבחן את התוכנית ליצירת מעגל תנועה בקצה רח' רדינג פינת ברודצקי מערב לפתרון התנועה בצומת וזאת ללא חדירה לשטחים פרטיים.

4. חניונים תת קרקעיים.
כבר בישיבות קודמות דובר על אפשרות של חניונים תת קרקעיים בשכונה מתחת לשטחים ציבוריים על מנת לפתור את מצוקת החניה ולאפשר גישה יותר נוחה למרכז המסחרי.
ביקשנו מהעירייה להכין תוכנית "פילוט" לחניה מתחת לחורשת רדינג ולמרכז המסחרי וזאת ללא נגיעה בחורשה ובערכי הנוף והמתקנים הקיימים. הדבר ייבדק ונקבל על כך תשובה.ברור כי תוכנית זאת היא לא מהיום למחר וחייבת לקחת בחשבון את כל צרכי השכונה ויחד עם זאת לשמר את אופייה.


ג. על פי בקשת הוועד בתאריך 23.3.10 התקיימה פגישה במנהלת הרובע עם המחלקה לנכסי העירייה(חנה רומנו בר ושרון אידל) ועם נציג שפ"ע.השתתפו גם איתן ונועה מהוועד ונציגי תושבים.
על הפרק:טענות העירייה לגבי פלישה של גינות וגידור של שטחים ציבוריים על ידי התושבים.
הועד כבל על שלא עירבו אותו בניסיון לפתור את הבעיות בדרכי נועם ובהידברות.
כמו כן הועלתה הבעיה שאין למעשה סטנדרטים ברורים לגבי אפשרות שתושבים יגננו סמוך לביתם שטחים ציבוריים שהעירייה לא דואגת לטיפוחם.

נציגי הוועד הזכירו למחלקת הנכסים כי לפני שנתיים הוחלט בוועדה המקומית כי ברמת אביב הירוקה תהיינה גדרות חיות בלבד והעירייה לא תאפשר גידור שאינו צמחייה. לכן לא ברור איך העירייה ביוזמתה מותחת גדרות רשת על מנת לסמן שטח ציבורי ולהבדילו מהשטחים הפרטיים.

הסיכום: מחלקת הנכסים תשמח מאוד לשתף את הוועד במהלך.מחלקת הנכסים תעביר לוועד השכונה דרך מנהלת הרובע את רשימת החריגים בשכונת רמת אביב הירוקה,ותקיים עם הוועד סיור בשכונה. וועד השכונה בשיתוף התושבים ינסה להגיע לפשרות ככל האפשר וזאת לאחר שאגף שפ"ע יוציא הנחיות מתאימות.
הצוות שיטפל בנושא יורכב מתושבים ונציגי הוועד.תושבים שלא יהיה ניתן להגיע איתם להסכמות, ימשיכו את הטיפול מול העירייה בדרכים המקובלות.

בינתיים התקיימה פגישה לתאום ציפיות עם העירייה ב 29.4.10 ופגישה נוספת תתקיים ב 1.7.10 עד אז על פי הבטחת העירייה הצווים המשפטיים יוקפאו.

ד. חדר כושר פתוח בחורשת רדינג.

ה. בתאריך 10.3.10 התקיימה פגישה עם נציגי העירייה ממחלקת שפ"ע על פי בקשתנו בכדי להוציא לפועל את בקשתנו מזה שלוש שנים להתקנת חדר כושר פתוח בחורשת רדינג.
סומנו המקומות האפשריים ואנו מקווים כי במהרה בימנו נוכל להשתמש במתקנים לרווחת התושבים.

ו. בתאריך 2.5.10 התקיימה ישיבת פורום הוועדים עם מחלקת ההנדסה בנושא תוכנית 3700 הקשורה לבניה באזור המערבי, משדה דב צפונה עד גלילות(לא קשור לשכונה שלנו אבל היה מעניין מאוד.

ז. בתאריך9.5.10 תתקיים המנהלת הרובע פגישה בנוגע לתוכנית התחבורתית החדשה בעיר ובשכונות שלנו.נדווח לתושבים לאחר הפגישה.


רשמה נועה סיו"ר ועד השכונה.