דו"ח על תוכנית חיבור השכונה לפארק הירקון PDF הדפסה שלח לחבר
רביעי, 29 יולי 2009 01:21

 לפעילי השכונה שלום ,

בעקבות פניתו של אדריכל גילר למהנדס העיר , ובשלב מאוחר יותר אלי , הנני להביא לידיעתכם ממצאי הבירורים שקיימתי עם הדרגים המקצועיים במינהל ההנדסה :

1 - הנושא טופל בעבר ע"י ראש העיר ונכלל בתכנית העבודה של חברת נתיבי איילון .

2 - לאחרונה הועלה - ע"י צוות צפון באגף תב"ע - פעם נוספת על סדר היום .

3 - עודד גבולי , מנהל אגף תב"ע , מתעתד לקיים דיון בנושא , האמור לעיל , אצל מנכ"ל העירייה בתקופה

הקרובה .

4 - אין חילוקי דעות אודות נחיצות השביל + הגשר להולכי רגל מעל שד' רוקח ; ראוי לציין כי צוות תכנון צפון

באגף תב"ע דרש להכליל אותם ב- תב"ע של מרכז רבין . הבעייה היא - תקציבית .

5 - קיים תכנון עקרוני ועפ"י הערכתי , בחודשים הקרובים , ברגע שנקבל "אור ירוק" ממנכ"ל העירייה וממהנדס

העיר , יחודש המהלך התכנוני בשיתוף עם יואב דוד , אדריכל העיר,

6 - במלים אחרות , התכנית המיועדת תשקף נכונה את בקשות התושבים כאמור בסעיף 4 דלעיל .

7 - הח"מ יעדכן את ועד השכונה .

8 - מצ"ב -החלטת הוועדה המחוזית מיום 14/7/09 שנותבה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביום 23/7/09 בנושא האמור לעיל , דהיינו -" תכנית תא/2708 - "מרכז יצחק רבין" . 

בברכה נאמנה ,
קלמן אברבך
מנהל רובע צפון-מערב