תגובות העירייה למספר פניות של ועד השכונה PDF הדפסה שלח לחבר
ראשון, 19 יולי 2009 21:16

לכבוד
נועה סקלי
ס/ יו"ר
ועד שכונת רמת-אביב הירוקה

הנדון : התייחסות לנושאים שהועלו על ידך בפגישות עם מנהלת הרובע

להלן התייחסותי :

1 – רחוב ברזיל – תגבור תדירות ניקיון בתכיפות : כל יום .

התייחסות : מנהל אגף התברואה הנחה ביצוע ניקיון מדי יום.

2 – מעבר לפארק הירקון [ בין המוזיאון למתחם רבין ] –

התייחסות : לאחר בדיקה עם סוזן דניאל שם-טוב , מתכננת באגף תב"ע
נעשתה פניה נוספת ליואב דוד , אדריכל העיר , לצורך קבלת תשובה .

3 – הקמת מתחם מכשירי כושר וספורט בחורשת רדינג .

התייחסות :
סמנכ"ל העירייה לתפעול החליט להנחות ביצוע מתחם מכשירי כושר בגן הציבורי הנמצא סמוך למרכז דיור מוגן לקשיש "נאות אביבים" כאשר ההשקעה הכספית מקורה בתורמים . המתחם למכשירי כושר הוקם
.

4 – סוגיית שטחים פרטיים ושפפ"ים – ישנם שבילים המוגדרים ע"פ תב"ע
שטחים פרטיים ואילו ישנם שפפ"ים שבבעלות העירייה .

מהן הזכויות ומהן החובות של התושבים המתגוררים במתחמים הנ"ל ?
האם הם רשאים לסגור/ לחסום את המעבר לעוברי אורח שאינם דיירי
המתחם הרלוונטי ?

הנושא יידון בפורום ועדת ההיגוי הרבעית – מהנדס העיר ב- 29/9/09 .

5 – התקנת ברזייה במגרש להרצת כלבים בחורשת רדינג –בוצע !

6 – סטאטוס מעונות הסטודנטים ברחוב חיים לבנון 27 –

התייחסות : לא ניתן להשאיר את המגרש ריק כפי שהוא הואיל
והוא מיועד לבנייה ויש לו בעלים פרטיים המעוניינים לממש את זכויותיהם.

ועד השכונה מתבקש לרכז פערים בנושא שירותים קהילתיים בשכונה
הניתנים למימוש בשטח האמור לעיל ולהמציא הצעות למנהל הרובע .

7 – פניות תושבים :

7.1 – רחוב ברודי – אין מדרכות שבורות ואין לכלוך ; נוצר קשר עם הפונה
והובהר כי התלונה התייחסה לפינוי גזם עצים .

7.2 – בקשה לסימון מעבר חציה ברחוב כפר יונה 13 –מול מתחם גני הילדים.

התייחסות : הבקשה לא אושרה ע"י מהנדס התנועה האזורי .

7.3- השלמת גומחות להטמנת מיכלי אשפה במספר כתובות בשכונה .

התייחסות : המחלקה הטכנית באגף התברואה מפעילה הליך חוקי כנגד
הסרבנים .

7.4 – סלילת מעבר ברחוב ברודצקי 4-6 לכיוון בריכת השחייה העירונית
ולמתחם המקלטים הציבוריים .

התייחסות : מנהל הרובע אישר הקצאת תקציב מתאים לביצוע .
העבודות ייעשו ע"י אגף שפ"ע – שיפור פני העיר במהלך
שנת 2009 .

7.5 – עקירת עצים בוגרים ברחוב ברודי –

התייחסות : לא נעקרו עצים ; בוצעו עבודות גיזום בלבד .

8 - נושאי תנועה :

8.1 – הקמת כיכר בצומת הרחובות רדינג- ברודצקי [ דרום ] .

התייחסות :
דיון משותף לעירייה , לנציגי התושבים ולוועד השכונה יתקיים ב- 12/8/09
במשרדי מנהלת הרובע . בהשתתפות הנהלת אגף התנועה .

8.2 – רחוב חיים לבנון 29 – בקשה בדבר שינוי הסדר חניה בשעות הלילה
מאדום לבן [ ד-15 ] לכחול –לבן [ ד-20 ] – אושר לביצוע .

8.3 – רחוב רדינג פ' שמעוני – התקנת 2 פסי האטה – אושר לביצוע .

8.4 – רחוב גרונימן לכל אורכו – הצבת תמרור חניה מועדפת בצידו המזרחי
של הרחוב – אושר לביצוע .

8.5 – בקשה של ועד השכונה להתקין פסי האטה ברחוב ברודצקי .

התייחסות : ועד השכונה מתבקש להגיש הצעות למנהלת הרובע על בסיס
התייעצות עם תושבי האזור ; בשולי הדברים ייאמר כי למנהלת הרובע לא הגיעו בקשות תושבים בנושא הנ"ל .

8.6 – ביצוע שינויים ושיפורים גיאומטריים למטרות הוספת מקומות חניה ברחוב
כפר יונה פ' רחוב פטאי [ בצד הצפוני של הרחוב ] .
התייחסות : התכנית אושרה לביצוע .

8.7 – קידום תכנית בדבר תכנון חניון תת-קרקעי במתחם החניון הציבורי
הנמצא ברחוב סלואדור .
התייחסות : בדיון שהתקיים במנהלת הרובע בהשתתפות נציגות ועד השכונה והנהלת אגף התנועה הועלתה ההצעה האמורה לעיל .
ההצעה נותבה ע"י מנהל הרובע למהנדס העיר .

בברכה ,
קלמן אברבך
מנהל
רובע צפון מערב