תושבי רמת-אביב וסביבותיה:

שידול קטין ללא אישור הוריואל תגידו "לא ידענו". לפני שיהיה מאוחר מידי.

אנו נמצאים תחת ניסיון השתלטות מכוון ושיטתי של חרדי חב"ד. זוהי מערכה מתוכננת לפרטי פרטים, הנמשכת מזה מספר שנים, ששמה לה למטרה לשנות מן היסוד את צביון השכונה. לא מדובר בתחושות בטן, אלא בתחקיר יסודי ומעמיק שנערך לאחרונה וחושף מציאות קשה. אין לנו עניין נגד יהדות, או תרבות יהודית, יש לנו עניין נגד הרצון לשנות את השכונה ואופייה מן היסוד.

בשנים האחרונות הואץ תהליך של הקמת תשתית שעיקרה שינוי צביון השכונה: הוקמו ישיבות, מקווה, כולל, גני-ילדים חרדים ואולפנות. כל אלו מלווים בניסיון יומיומי של שטיפת מוח של בני-נוער, הקמת דוכני חזרה בתשובה במרכזי קניות, חלוקת ממתקים לילדים כדי שיניחו תפילין, שידול של נערים ונערות להגיע לסמינרים בישיבות חב"ד.חסידי חב"ד הקימו מוסדות ותשתית המשמשים כחיל החלוץ לטובת כניסה מאסיבית של אוכלוסייה חרדית המיועדת להגיע לכאן כבר בשנה הקרובה.

התסריט הזה מוכר וחזר על עצמו בישובים רבים ובשכונות שונות ברחבי הארץ אשר נכבשו והפכו להיות מעוזים חרדיים. כך קרה בשכונת רוממה הישנה בחיפה, בכפר ורדים בכרמיאל, בקרית-יובל בירושלים. במקרים בהם הציבור המקומי לא הגיב, הביא הדבר לנטישת התושבים החילוניים שלא הורשו יותר לחיות כפי שהיו רגילים.

אנו תושבים שהחליטו לפעול וקוראים לכם לצאת מהאדישות ולהצטרף אלינו. הקמנו עמותה שמטרתה לפעול לשימור על הצביון הפלורליסטי של השכונות ללא כל כפייה דתית. הניסיון מלמד שיש סיכוי להלחם בכל אלה, אך ורק כאשר התושבים התעוררו והתארגנו.

מודעות ועדכונים

פרוטוקול מאסיפת תושבים שנערכה ביום 4.5.2009 PDF הדפסה דוא
שבת, 09 מאי 2009 20:52
נוכחים:   קרוב למאה תושבים,
ח"כ ניצן הורוביץ,
תמר זנדברג, חברת מועצת עיריית תל אביב
פרופ' דן מלר , פעיל בעמותת "חופש"
מטרת הפגישה: הקמת צוותי פעולה.
 
מהלך הפגישה:
1. הרצאה של פרופ' דן מלר, שכללה הסבר לגביי שלבי ההשתלטות ודרכי הפעולה המומלצות. בדבריו הדגיש כי מגמת השתלטות החרדים הינה מגמה כלל ארצית.
לדבריו – עלינו, התושבים, להתארגן בעצמנו - כי אף אחד לא יילחם את המלחמה שלנו במקומנו. יחד עם זאת עלינו גם לערב גורמים פוליטיים שונים שיעזרו לנו.
המלצתו היא להקים ועד פעולה שיכלול תושבים מכל האזור, להגביר את התקשורת בין התושבים באמצעות האתר, לגייס כסף התחלתי לפעילות, לכל מקרה – עניינית – להגיש השגות לעירייה וכיוב'.
מומלץ לקרוא עוד חומר באתר "חופש" : http://www.hofesh.org.il/secular_power.html
 
2. נאום תמיכה קצר של ח"כ ניצן הורוביץ.
עיקרי דבריו: המאבק הזה מגיע עד לכנסת.
יש כוח שמכוון את הדברים הללו, אין זה מיקרי ואין זה טבעי שמשפחה חרדית מחליטה לשכור או לרכוש דירה  באזור שאין חילוני ממנו.
אין במאבק הזה עשייה בלתי חוקית.
בדיוק כפי שלהם נראה לגיטימי לעשות את מה שהם עושים – זה מאד לגיטימי לפעול נגד.
שימושים חורגים ניתנים להוצאה – רק יש לטפל בזה מול הרשויות.
כפי שהם מפעילים לחץ באמצעות תקשורת פוליטית – כך גם אנחנו צריכים.
כשהמאמץ ממוקד – יש תוצאות.
הזמן פועל לרעתנו, כשהם יגיעו מבחינה מספרית קרוב לשיווין מולנו – הם ניצחו.
 
3. נאום תמיכה קצר של חברת מועצת עיריית תל אביב, תמר זנדברג
עיקרי דבריה: הרבה אנשים = אנחנו כוח!
הפעילות אמורה להיעשות מלמעלה ומלמטה:
מלמעלה: תקשורת, הפעלת חברי מועצה חילוניים.
מלמטה: תמיכה ופעילות של תושבים.
תמי הבטיחה לעזור בכל נושא הקשור בעירייה.
 
4. סקירת הועד על ההחלטות והפעולות שנעשו עד כה.
 
5. ועד הפעולה הציג את רשימת צוותי פעולה שהכין בנושאים שונים. חולקו דפים וכל אחד נרשם לצוות שבו הוא מעוניין להשתתף.
רשימת הצוותית תתפרסם בנפרד, כך שכל מי שלא נכח בפגישה וירצה להצטרף לפעילות, יוכל לעשות זאת.
 

6. התושבים שנכחו בפגישה תרמו כספים להמשך הפעילות, כל אחד לפי יכולתו ורצונו. קבלות חולקו בתיבות הדואר לאחר מכן. נאספו 3375 ₪. פירוט הוצאות יופיע באתר ויפוקח ע"י צוות פעולה שיטפל בכל הנושא הכספי.