פרוטוקול ישיבת וועד שכונת רמת אביב מיום ה' 10.11.11 PDF הדפסה שלח לחבר
שישי, 06 ינואר 2012 22:01

משתתפים:
שולה לוי,איתן עקיבא,ישראלה גולדהמר,ברכה אורנשטיין,צפי וסרמן,ברכה בן שמאי,אהרון מורג,דוד פוקס,נועה סקלי.

על סדר היום:
דיווחים
שונות.

איתן ונועה דיווחו על הפעילות בנושאי השכונה בתקופה האחרונה. והתנצלו על שהוועד לא כונס בצורה מסודרת, והחברים לא עודכנו במידית.
להלן הדיווחים:

 1. איתן דיווח על המשך המעקב לגבי הבניה בחיים לבנון 27. "צוות משימה" של תושבים הגרים בסמוך לחלקה ברשות עו"ד עודד סלע עוקב ונמצא במשא ומתן על העירייה שהבניה במקום לא תחרוג מהרצון וההחלטה של הוועד לשמור על צביון השכונה.
 2. איתן דיווח על המשא ומתן עם הנהלת הקניון להחזרת שעת החניה הראשונה חינם לתושבי השכונות הצמודות לקניון.ישנו רצון מצד בעלי הקניון לפתור את הבעיה, ואיתן ימשיך בטיפול בנושא.
 3. הוועד בשיתוף תושבים ומנהלת הרובע מנהל מגעים עם העירייה על מנת שנושא "השמירה על צביון השכונה" יבוא לידי ביטוי בהחלטות בכתב שיחייבו את כל היזמים למיניהם המסתובבים בשכונה ומפזרים הבטחות לתושבים.(בזמנו החליט וועד השכונה כי הינו תומך בתוכנית תמ"א 38 ולא בפינוי בינוי.)הוחלט: שאיתן ינסח מכתב למנהלת הרובע לקדם את הנושא.
 4. העירייה התחילה בבניית אולם ספורט בבית ספר אילנות. בתאום עם הנהגת ההורים אנחנו חושבים שיש לעשות הסדרים על מנת לפתור את בעיית החניה של תושבי הרחוב ולמצוא פתרון הולם לשמירה על ילדי בית הספר בהליכתם ללימודים וחזרה.
 5. התקיימה פעילות ענפה של מספר חברים מהוועד(בעיקר ישראלה ואיתן)בנושא השינויים בתנועת האוטובוסים, שנעשתה ביולי 2011. הפעילות הייתה בשיתוף כל שכונות הרובע, אך לצערנו חוץ מחידוש קוו 45 והוצאת חלק מהקווים לדרך נמיר וחיים לבנון ההצלחה הייתה מועטה. המאבק נמשך במסגרת כל שכונות הרובע.

שונות:

 1. פניות של תושבים דרך אתר האינטרנט הועברו לטיפול מנהלת הרובע(שביל הולכי רגל לכיוון תוכנית ל, לכלוך מאחורי הסופרים ברחוב ברזיל,תאורה לא דולקת על מעברי החצייה, פנוי אשפה יותר סדיר, ניקיון בשביל לאורך רח' פיכמן דרך נמיר.)
 2. ברכה בן שמאי העלתה את הנושא של הפרשי המחירים בין הסופרים ברחוב ברודצקי לבין הסופר בצומת גלילות שהינו של אותה חברה.
 3. הוחלט: לכתוב מכתב למנהל הסופר בנושא, ובאם הדבר לא יעזור לבדוק אפשרות של נקיטת צעדים נוספים.(באחריות נועה וברכה)
 4. הוועד יפנה למנהלת הרובע על מנת שתינתן תשומת לב יותר גדולה לתחזוקה של חורשת רידינג.(ניקיון, גדרות שבורות וכו')
 5. הובטח כבר מזמן נושא של תוספת "במפרים" ברחוב ברודצקי וברחוב חיים לבנון על יד הבריכה והמעבר חציה למוזיאון ולפני הצומת של רידינג חיים לבנון.נמשיך לדרבן ולעקוב אחרי הביצוע.
 6. חברים בוועד דרשו לקיים ישיבות לעיתים יותר דחופות ולדווח באופן שותף לחברי הוועד על הפעילות.איתן ונועה התנצלו על התקלות בקיום הישיבות וסוכם כי תתקיים ישיבת וועד לפחות פעם בחודשיים.


רשמה נועה