פנייה לעירייה בנושא גן ילדים חרדי ואפשרות פתיחת כולל בשכונה PDF הדפסה שלח לחבר
ראשון, 02 נובמבר 2008 00:38

חברי הועד ממליצים לתושבים לפנות בכתב לעירייה בנוגע להפעלת גן ילדים חרדי בבית קזנצ'ה ולגבי האפשרות של הפעלת כולל במרכז המסחרי של השכונה במקום ביה"ס לתקשורת. בנושא זה מומלץ לעיין בפניה של אתי פרנק לעירייה בנושא ולעיין בתגובת העירייה לעת עתה.

הערכת הועד היא שהפעלת לחץ מרוכז של תושבים, שאופי השכונה יקר להם, על העירייה תביא לפעולה ולהתייחוסת הולמת יותר. אנא שלחו עותק גם לועד השכונה.