קו חם בנושא חרדים בשכונה

מידע נוסף: קו חם זה הוא עבור דיווח מידע על פעילות של חרדים בשכונה. פרטי הקשר של השולח ישמרו בסודיות מלאה.