פנייה למנהל רובע צפון מערב של העירייה - מר קלמן אברבוך
מנהל רובע צפון מערב

כתובת:
כפר יונה 15

טלפון: 6415176, 6438728
פקס: 03-6438748

מידע נוסף: תקשורת למנהל רובע צפון מערב. עותק יגיע גם לועד השכונה.